C# Switch Case Yapısı

Switch Case yapısı verilen bir değişkenin aldığı değer ya da değer aralığına göre seçim yapması için kullanılır. Aşağıdaki örnekte girilen puana göre geçti, kaldı mesajı verecek olan switch case uygulamasını yapalım. 1 adet form ve formumuza 1 adet buton ekledikten sonra, input nesnesinin c# da olmadığından mütevellit referans olarak visualbasici ekliyoruz. Bunun yanında using olarak Microsoft.VisualBasic i ekledikten sonra butonumuzun kod alanına aşağıdaki gibi yazdı iseniz Switch Case yapısının nasıl çalıştığını göreceksiniz.

[code]using System;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.VisualBasic;
//input girişi c# da olmadığı için hem referans olarak visualbasic i ekledik hemde using olarak buraya ekledik
namespace WindowsFormsApplication5
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
//formumuza buton ekledik ve içine swicth case kod örneğimizi giriyoruz
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//notu değişkeni oluşturduk ve inputboxa byte çevirip eşitledik yani inputtan girilen değer notu değişkenine eşitlenecek
byte notu;
notu = Convert.ToByte(Interaction.InputBox("Notunuzu girin"));
//switch case yapısına seçtirmek istediğimiz değişkene atadık ve 0 dan 5 e kadar case oluşturduk.
//0 dan 5 e kadar oluşturduğumuz bu case ler inputbox dan girilecek notunuzdur
//inputbox ile girilen değer seçildi ise mesaj verdirdik.
switch (notu)
{
case 0:
{
MessageBox.Show("Kaldınız.");
break;

}
case 1:
{
MessageBox.Show("Kaldınız.");
break;

}
case 2:
{
MessageBox.Show("Geçtiniz.");
break;

}
case 3:
{
MessageBox.Show("Geçtiniz.");
break;

}
case 4:
{
MessageBox.Show("Geçtiniz.");
break;

}
case 5:
{
MessageBox.Show("Geçtiniz.");
break;

}
//Eğer caselere atanan değerden başka farklı bir değer girilir ise default olarak mesaj verdirdik.
default:
{
MessageBox.Show("Yanlış Not Girdiniz.");
break;
}
}
}
}
}[/code]

Bu yazı C# kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir