C# Access Kayıt Ekleme, Silme ve Güncelleme Örneği

C# access bağlantısı ile basit veri tabanı işlemleri(Ekle, Sil, Ara, Güncelle) yapalım form üzerindeki nesnelerimiz gibi oluşturduktan sonra kodlarımız aşağıdaki örnek ile aynı düzenleyelim. Form1_Load event durumuna kodları yapıştırın ve Bin / Debug içinde bulunan proje derlemesine accesss veritabanını oluşturun. Yukarıda form düzenimiz mevcuttur.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb; // Access bağlantısı kurabilmek için.
using System.Collections; //ArrayList kullanabilmek için.
namespace veribaglanti1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //Access veritabanıına bağlantı sağlıyoruz
    OleDbConnection con;
    OleDbDataAdapter da;
    OleDbCommand cmd;
    OleDbDataReader dr;
    DataSet ds;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    void griddoldur()
    {
      con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=okul.accdb");
      da = new OleDbDataAdapter("SElect *from ogrenci", con);
      ds = new DataSet();
      con.Open();
      da.Fill(ds, "ogrenci");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["ogrenci"];
      con.Close();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      griddoldur();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //kayıt eklemek için
      cmd = new OleDbCommand();
      con.Open();
      cmd.Connection = con;
      cmd.CommandText = "insert into ogrenci (ogr_no,ogr_ad,ogr_soyad,ogr_tel) values ('" + tbno.Text + "','" + tbad.Text + "','" + tbsoyad.Text + "','" + tbtel.Text + "')";
      cmd.ExecuteNonQuery();
      con.Close();
      griddoldur();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Kayıt güncelemek için
      cmd = new OleDbCommand();
      con.Open();
      cmd.Connection = con;
      cmd.CommandText = "update ogrenci set ogr_ad='" + tbad.Text + "',ogr_soyad='" + tbsoyad.Text + "',ogr_tel='" + tbtel.Text + "' where ogr_no="+tbno.Text+"";
      cmd.ExecuteNonQuery();
      con.Close();
      griddoldur();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Kayıt silmek için
      cmd = new OleDbCommand();
      con.Open();
      cmd.Connection = con;
      cmd.CommandText = "delete from ogrenci where ogr_no="+tbno.Text+"";
      cmd.ExecuteNonQuery();
      con.Close();
      griddoldur();
    }

   
    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      tbno.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      tbad.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      tbsoyad.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      tbtel.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
    }

    private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      //Kayıt aramak için textox
      con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=okul.accdb");
      da = new OleDbDataAdapter("SElect *from ogrenci where ogr_ad like '"+textBox5.Text+"%'", con);
      ds = new DataSet();
      con.Open();
      da.Fill(ds, "ogrenci");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["ogrenci"];
      con.Close();
    }

    
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Veriabanında bulunana toplam kayıtı saydırma
      int kayitSayisi;
      cmd = new OleDbCommand();
      con.Open();
      cmd.Connection = con;
      cmd.CommandText = "SELECT COUNT(*) FROM ogrenci";
      kayitSayisi =(int) cmd.ExecuteScalar() ;
      con.Close();
      MessageBox.Show(kayitSayisi.ToString());
    }

    private void listBox3_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      //tüm kayıtları form açılışında direk buraya aktarır
    }

    private void tbno_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void label6_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}
Bu yazı C# kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir