Başarılarım

Belgelerin aslı şahsıma ait olup tarafımca muhafaza edilmektedir. Kişisel verilerin güvenliği amacıyla belgelerin üstündeki numara ve kişisel bilgiler silinmiş olup resmi makamlarca tarafımdan istenilir ise aslı onaylı belgeler iletilmektedir. Şahsıma ait hiçbir Özel ve Resmi makamlarca verilmiş belge ve veriler bilgimden habersiz kullanılamaz.