PHP Operatörler

Bu başlık altında sırayla aritmetik operatörler, atama operatörlerini, karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler ve diğer operatörleri anlatacağım.

Aritmetik İşlemler

Operator Açıklama
+ Toplama
Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
% Mod (bölümünden kalan)
++ Arttırma (1 ekleme)
Azaltma (1 eksiltme)

Görev İşlemleri

Operator Örnek Açıklama
= x = y Eşitlik
+= x += y x

Generic Antibiotics online

, y ile toplamına eşit

-= x -= y x, y den farkına eşit
*= x *= y x, y ile çarpımıdır
/= x /= y x, y ile bölümüdür

Karşılaştırma İşlemleri

Operator Açıklama Örnek
== Eşittir 5 == 8 YANLIŞTIR
!= Eşit değildir 5 != 8 DOĞRUDUR
<> Eşit değildir 5 <> 8 DOĞRUDUR
> Büyüktür 5 > 8 YANLIŞTIR
< Küçüktür 5 < 8 DOĞRUDUR
>= Büyük eşittir 5 >= 8 YANLIŞTIR
<= Küçük eşittir 5 <= 8 DOĞRUDUR

Mantıksal İşlemler

Operator Açıklama Örnek
&& VE x = 6, y = 3 ise
( x < 10 && y > 1 )
DOĞRUDUR
|| VEYA x = 6, y = 3 ise
( x == 5 || y == 5 )
YANLIŞTIR
! DEĞİLSE x = 6, y = 3 ise
( !( x == y ) )
DOĞRUDUR
Bu yazı PHP kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir