PHP İf Else Yapısı

Koşullara Dayalı İşlemleri Gerçekleştirme

Kod yazarken sıklıkla kullanılan koşul belirteçleri, duruma bağlı olarak işlemler yapmamıza olanak sağlar. Genel yapıları 3 şekildedir:

1. if ( koşul ) – koşul gerçekleşirse komut uygulanır.

2. if ( koşul ) else … – koşul gerçekleşmez ise ELSE’de belirtilenler uygulanır.

3. if ( koşul ) else if (koşul ) else … – İlk koşul gerçekleşmezse alternatif koşullar else if ile belirtilebilir.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte $islem 4 değerini alır, koşul cümlesi olarak yazdığımızda php bize bu yargının doğru olduğunu echo da belirttiğimiz cümle ile gösterir:

[php]<?php
$islem = 2 + 2;
if ( $islem == 4 ) {
echo "2 + 2, 4 eder!";
}?>[/php]

NOT: Koşul gerçekleşirse yapılacaklar { … } şeklinde belirtilir. Ancak yapılacak iş tek satırlık ise direkt altına yazarak işlem yaptırtabiliriz:

[php]<?php
$islem = 2 + 2;
if ( $islem == 4 )
echo "2 + 2, 4 eder!";
?>[/php]

Aşağıdaki örnekte koşul gerçekleşmezse ELSE ile php’ye ne yapacağını söylüyoruz:

[php]<?php
$benim_sayim = 5;
if ( $benim_sayim == 4 )
echo "Benim sayım 4!";
else
echo "Benim sayım 4’ten farklı!";
?>[/php]

Ve son olarak araya bir koşul daha alarak yukarıda 3. yapıda bahsettiğimiz ELSE IF kullanımına bakıyoruz:

[php]<?php
$sayi_tut = 6;
if ( $sayi_tut < 5 )
echo "Sayım 5’den küçük!";
else if ( $sayi_tut > 5 )
echo "Sayım 5’den büyük!";
else
echo "Sayım 5!";
?>
[/php]

buy levitra uk online

Bu yazı PHP kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir