PHP Veritabanı silme işlemi

Daha önceki yazılarımda göstermeyi ve eklemeyi gördünüz bu yazımda ise silme işlemini yapacağız. silme işlemini isimlerin gözüktüğü goster.php ve silme işlemlerini gerçekleştirecek dosya sil.php olarak yapıcaz buradaki amaç göster php deki isimlerin yanında bulunan sil’e tıklayınca adres satından sil.php ye silenecek isimin veri tabanındaki id numarası aktarılacaktır. Örn: sil.php?id=1 gibi

Veritabanı bilgileri:

Veritabanı adı: data
Tablo adı: ad
hücre: uyeler

ayriyetten veritabanında oluşturacağınız otomatik (id) hücresi birincil anahtar key olsun otomatik artsın her kayıtta

PHP Veri silme hazır kodlar

———–goster.php————-

[php]<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<title>PHP Veri çekme</title>
</head>
<body>
<?php
/*
PHP’de veritabanından bilgi silme
www.cinaraktas.com.tr
*/

//Veritabanına bağlanıyoruz
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "123456");
mysql_query("SET NAMES ‘UTF8’");

//Databeseyi seçtiriyoruz
$db = mysql_select_db("data",$conn);
//ad tablosu içinden uyeler hücresini seçtiriyoruz
$sql ="select * from ad";
$sqlsonuc= mysql_query($sql, $conn);

/* ve döngüye atadığımız $uyeadi değişkenine uyeleri
eşitleyip satır atlatarak her bir kayıtta yazdırıyoruz.*/

while($uyeadi= mysql_fetch_array($sqlsonuc))
{
echo "<tr><td>".$uyeadi["uyeler"]."</td></tr>"."<a href=sil.php?id=".$uyeadi["id"]."> -sil</a></br>";
}
mysql_close($conn);
?>
</body>
</html>[/php]

———–sil.php————-

[php]<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<title>Untitled 1</title>
</head>
<body>
<?php
/*
PHP’de veritabanından bilgi çekme
www.cinaraktas.com.tr
*/
$id = $_GET["id"];

//Veritabanına bağlanıyoruz
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "123456");
mysql_query("SET NAMES ‘UTF8’");
//Databeseyi seçtiriyoruz
$db = mysql_select_db("data",$conn);

/* dete ile ad tablosu içinden id hücresini göster.php den gelen
id stringine eşitledik yani isimin id numarası ne ise o id yi alıp siliyor*/
$sql = "delete from ad where (id=’$id’)";
if (mysql_query($sql, $conn)){
echo "silindi<br>";
echo "<a href=goster.php>İsimlerigör</a>";
}else{
echo "HATA !<br>isim silinemedi";
}
mysql_close($conn);
?>
</body>
</html>[/php]

 

Bu yazı PHP kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir